Házi sörfőzés – jogi háttér

A házi főzéssel készített pálinka mennyiségét 50 liter 86%-os párlatban maximalizálták. Egy családon belül maximum 200 liter tiszta szesz főzhető le, ebből az első 50 litert nem terheli jövedéki adó, a többi után a kereskedelmi főzdék által is fizetendő adót kell befizetni.

Magánfőzőnek nevezzük azt a személyt, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel állítja elő a párlatot. A magánfőző által egy évben előállított párlat mennyisége nem haladhatja meg a 2 hektoliter tiszta szesz mennyiséget (azaz a 400 liter 50 fokos párlatot, melyből a fentiekben említett mennyiség adómentes), amelyet egy maximum 100 literes desztillálóberendezésen állíthat elő. Ennek a desztillálóberendezésnek a meglétét nem kell a vámhatósághoz bejelenteni. Pálinkának azt a főzetet nevezik, amely 100 %-ban gyümölcspárlat, nem finomszesz és nem aroma felhasználásával készülnek, és legalább 37,5 %-os alkoholfokkal rendelkeznek. (kereskedelmi forgalomba egyébként csak a 37,5 és 55% közötti pálinkák kerülhetnek).

Ha a magánfőző kistermelő, és megfizeti a jövedéki adót, akkor értékesítheti is a házi pálinkát. Az értékesítést saját gazdasági helyén vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében értékesítheti, 2 literes palackban, pálinkazárjeggyel ellátva, adó megfizetése mellett.

A NAV 2013.december 10.-én kelt állásfoglalásából

 

 

 

A magánfőzést be kell jelenteni, a nyomtatvány a NAV-nál ingyenesen elérhető. A nyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy saját háztartásban történő fogyasztásra készül a pálinka, illetve amennyiben értékesítésre, úgy megfelel a szabályozásnak. Nyilatkozni kell arról is, hogy az adott évben a háztartásban más személy nem állított elő bérfőzésben párlatot, illetve hogy pálinkaversenyen nem fog indulni.

Ha a saját fogyasztásra készülő pálinka az 50 litert meghaladja, akkor az adókötelezettség keletkezése előtt 5 nappal az adó alapjáról, összegéről, az értékesítendő mennyiséghez igényelt zárjegyekről nyilatkozni kell. Ilyen esetben ez a nyilatkozat adóbevallás is egyben, az adó megfizetése után a NAV kiállít egy származási igazolványt a megadott mennyiségre.

A magánfőzésű pálinka adójának alapja a termék 20 °C-on mért tiszta szesz mennyisége hektoliterben. Az adó mértéke 333 385 Ft/ hektoliter. (1 hektoliter = 100 liter).

  1. Nemcsak a pálinka készíthető, de 2012. januártól a sör is főzhető otthon adómentesen

Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezte a jövedéki eljárással kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését, a kis sörfőzdék jövedéki adójának mérséklését is.

A házi sörfőzés évi 1000 literig adómentessé vált.

Az évi 8000 hektoliternél kisebb kapacitású úgynevezett független sörfőzdék által előállított sör jövedéki adója 50 százalékkal csökkent.

A jövedéki nyilvántartás szintén egyszerűsödött.

Az adótörvények tárgyalása során sikerült elérni, hogy a törvényhozás a magyar, többnyire családi vállalkozásként működő kisüzemi sörfőzdék számára is megadja az unió által engedélyezett 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt.

További engedmény a kisebb főzdéknek, hogy 2012-től felére csökkentették a fizetendő biztosíték minimumát, sőt lehetőség van 250 ezer forintos biztosíték letételére is.

Egyszerűsödnek a készletnyilvántartással kapcsolatos előírások, és ettől az évtől már nem szükséges könyvvizsgáló által hitelesített mérleget beadniuk a cégeknek.

Sör szabályozását érintő változások

1. A sör adóalapja és adómértéke megváltozik:

- az adó alapja a sör mennyisége, hektoliterben és alkoholfokban mérve.
- az adó mértéke: hektoliterre vetítve alkoholfokonként 1470 forint.

Új értelmezést nyer a sörfőzde definíciója, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
- más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független
- más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyen végzi a tevékenységet
- évi 8 ezer hektoliternél kevesebb sörmennyiséget nem licencia alapján állít elő

A sörfőzdében előállított sör adómértéke - a sörgyárban előállított vagy külföldről behozott sörre megállapított adómérték fele - 735 Ft alkoholfokonként hektoliterre vetítve

A sörfőzde jövedéki biztosíték minimuma 1 millió forintról 500 ezer forintra csökken.

2. Nyilvántartásban történő egyszerűsítések

Megszűnik a sörfőzde termékmérleg nyilvántartási és vevőnyilvántartás vezetési kötelezettsége.
Helyette a számviteli törvényben előírt számviteli bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetési kötelezettség lép, amelyben a termelési, készletezési és értékesítési műveletek során bekövetkező változásokat, eseményeket folyamatosan, az események sorrendiségének megfelelően rögzíteni kell.
A nyilvántartást azonban havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és a zárókészlet mennyiségét a vámhatósági ellenőrzések végrehajthatósága érdekében.

FONTOS!

A kedvezményekre csak azok a gazdálkodók jogosultak, akik a termelőkapacitás korlátot nem érik el!

Azokra az engedélyesekre, akik jelenleg sörfőzde típusú engedéllyel rendelkeznek, de az éves termelőkapacitásuk eléri, vagy meghaladja a 8 ezer hektolitert, a kedvezményekre nem jogosultak, részükről a továbbiakban a sörgyárra vonatkozó feltételeket kell biztosítaniuk.

3. Adómentes sör előállítása

A módosítás alapján - a szőlőbor mintájára - adómentes a természetes személy által naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sör előállítása, amennyiben azt kizárólag az előállító, illetve családtagjai és vendégei fogyasztják el.
- Az értékesítés az adómentesen előállított sör esetében nem megengedett!!!
- Az előállítás tervezett megkezdési időpontját megelőzően bejelentést kell tenni a vámhatósághoz.
- Sörfőzésre alkalmas berendezés vámhatósági bejelentés nélkül magánszemély esetében birtokban tartható.

4. Jövedéki engedéllyel kapcsolatos egyszerűsítések

A sörfőzde által - kizárólag a sörfőzdében előállított sörrel - folytatott jövedéki engedélyes tevékenységre vonatkozó rendelkezések - a főszabálytól eltérően - egyszerűsödnek azáltal, hogy az ilyen tevékenység esetében jövedéki biztosítékként 500 ezer forintot kell teljesíteni, illetve az ehhez meghatározott jövedéki raktárterület minimuma 20 m2.

A legújabb szabályok 2013 – tól

Mennyi jövedéki adót kell fizetni a sör után?
Hogyan kell a sör jövedéki adóalapját meghatározni?

Az adó alapja 2012. január 1-jétől hektoliterfokra változott, amelyet a sör mennyisége hektoliterben és annak alkoholtartalma alapján kell értelmezni.

Az adó mértéke: hektoliterre vetítve alkoholfokonként 2013.-ban 1620 forint
A sörfőzdében előállított sör adómértéke 810 Ft alkoholfokonként hektoliterre vetítve, így a sörgyár vagy sörpalackozó adóraktárban előállított vagy külföldről behozott sörre megállapított adómértéknél jóval kedvezményesebb.

Hogyan kell értelmezni a sörfőzde meghatározását?
Mi minősül sörfőzdének?

Sörfőzdének minősül a definíció alapján az a sörgyártó üzem, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

  *   más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független
  *   más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyen végzi a tevékenységet
  *   évi 8 ezer hektoliternél kevesebb sörmennyiséget - nem licencia alapján - állít elő

Mekkora összegű jövedéki biztosíték szükséges a sör adóraktár létesítéséhez?

  *   A sörfőzde kritériumainak megfelelő sörüzem jövedéki biztosíték minimuma 500 ezer forint.
  *   A sör előállítását, tárolását, raktározását végző - sörfőzdének nem minősülő - egyéb sörüzem (sörgyár, sörpalackozó, üzemi sörraktár) vagy sörtároló adóraktár jövedéki biztosítéka 40 millió 200 millió forint közötti összeg.

Mekkora mennyiségű házi sör főzhető adómentesen?

A háztartás saját célú fogyasztására történő sörfőzés, háztartásonként 1000 literig adómentes, amennyiben a törvényben meghatározott előírásokat a betartják.
  *    *   A tervezett előállítást a vámhatósághoz előzetesen bejelentik.
  *    *   Az adómentesen előállított sör nem kerül értékesítésre.